TRAIL of MAN

วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2566
@ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33

หรือ เลือกชมภาพจาก ช่างภาพ/ตำแหน่ง/สถานที่