AKHA Trail

วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2566
@ โรงเรียนบ้านผาฮี้

ด้วยนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระบบจะแสดงภาพเมื่อได้รับคำยินยอม ในการระบุใบหน้าจากการอัพโหลดภาพใบหน้าของนักวิ่งเท่านั้น