Phayao LAKE | วิ่งรอบกว๊าน

วันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 2566
@ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จ.พะเยา

หรือ เลือกชมภาพจาก ช่างภาพ/ตำแหน่ง/สถานที่