Phayao LAKE | วิ่งรอบกว๊าน

วันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 2566
@ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จ.พะเยา

ด้วยนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระบบจะแสดงภาพเมื่อได้รับคำยินยอม ในการระบุใบหน้าจากการอัพโหลดภาพใบหน้าของนักวิ่งเท่านั้น