SURAT MARATHON

วันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2566
@ สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระบบจะแสดงภาพเมื่อได้รับคำยินยอม ในการระบุใบหน้าจากการอัพโหลดภาพใบหน้าของนักวิ่งเท่านั้น