TRAIL of MAN

วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2566
@ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33

ด้วยนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระบบจะแสดงภาพเมื่อได้รับคำยินยอม ในการระบุใบหน้าจากการอัพโหลดภาพใบหน้าของนักวิ่งเท่านั้น